Skip to main content

Försäkringslösningar anpassade för medlemsföretag

Är du och ditt företag rätt försäkrade?

Som företagare bär du ett stort ansvar för att trygga din verksamhet om något oförutsett händer. Det kan handla om faktiska skador som inbrott, brand och vattenskador men även andra faktorer som är avgörande för att ditt företag ska fungera. Vad händer till exempel om du eller någon av dina nyckelpersoner skulle bli långvarigt sjuka?

Vill du veta mer?

Är du intresserad av att veta mer om vad Säkra kan göra för dig eller ditt företag? Kontakta en Säkraförmedlare nära dig.

Vill du veta mer?

Är du intresserad av att veta mer om vad Säkra kan göra för dig eller ditt företag? Kontakta en Säkraförmedlare nära dig.